foto Valerian Schirmherrschaften

O nadaci | Záštity

Tomas Jan Podivinsky
Tomáš Jan Podivínský

Nad Literární nadací Valeriana Arsène Vernyho pro děti a mládež ve Svazu nadací pro německou vědu převzal dne 13. února 2015 osobní a zároveň i institucionální záštitu nový velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo jeho excelence Mgr. Tomáš Jan Podivínský.

link pfeilListina převzetí záštity (PDF 176 KB)

Kulturministerium CZ
Na znamení uznání převzal ministr kultury České republiky pan Mgr. Daniel Herman dne 07. října 2014 Záštitu ministra nad aktuálními i budoucími bilaterálními aktivitami nadace, které budou realizovány v evropském kontextu.

www.mkcr.cz/en

Daniel Herman
Mag. Daniel Herman

link pfeilListina českého ministra (JPG 256 KB)

Logo Stifterverband
Nadace Valeriana Arsène Vernyho pro literárně nadané děti a mládež byla dne 30. července 2014 přijata do Svazu nadací pro německou vědu (Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.).

www.stifterverband.info

Botschaft der CZ
Nad Nadací Valeriana Arsène Vernyho pro literárně nadané děti a mládež ve Svazu nadací pro německou vědu převzal dne 16. května 2014 institucionální i osobní záštitu pan JUDr. Rudolf Jindrák, bývalý velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo a současný náměstek ministra zahraničních věcí České republiky.

www.mzv.cz/berlin

Rudolf Jindrak
Dr. Rudolf Jindrák