Podzim 2016: Soutěž v psaní "Po stopách císaře Karla IV."


 

České centrum Berlín vypsalo ve spolupráci s Valerianovou nadací německou soutěž v psaní na téma "Po stopách císaře Karla IV." Nejlepší autor resp. autorka každé věkové skupiny mohli vyhrát exkurzi do Prahy na celý víkend.

Soutěž se konala pro dvě věkové skupiny 14 - 15 let a 16 - 19 let

14 - 15 let
Žánr: povídka / krátký příběh
Rozsah: 3 - 5 stran (1.600 znaků na straně)
Téma: „...důrazně Tvou jasnost žádáme, abys v budoucnosti nosil oděv dlouhý a volný, který prozrazuje zralost ..." (Úryvek z jednoho dopisu papeže Klementa VI. Karlu IV.) Jaká pravidla a konvence musel císař a král v dobách Karla IV. dodržovat?

16 - 19 let
Žánr: esej
Rozsah 4 - 6 stran (1.600 znaků na straně)
Téma: „I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný." (Údajný citát Karla IV.) Jak dalece se podařilo Karlu IV. vybudovat "jiný svět" resp. změnit svět, který tehdy existoval?

Česko-německá odborná porota vybrala v každé kategorii pět nejlepších textů. Jejich autoři byli na podzim roku 2016 pozváni na veřejné čtení do Českého centra Berlín. Při tomto čtení byli také oznámeni výherci, na které čekal napínavý víkend s programem v Praze na téma "Po stopách Karla IV."

Kompletní text soutěže v německém jazyce zde: PDF