2015: Vzdělávácí kurzy pro učitele a poradenství pro žáky na berlínských školách 

Valerianova nadace podporovala ve spolupráci s Literaturinitiative Berlin na jaře, v létě a na podzim roku 2015 vzdělávání pro učitele a poradenství ve čtení pro žáky na dvou vybraných berlínských základních školách. Prostřednictvím obou akcí měl být jak učitelům, tak i žákům umožněn přímý přístup ke knihám pro děti a mládež.

Docentky Christine Straten a Birgit Murke přitom nechaly nahlédnout do aktuální literatury odpovídaly na otázky obou cílových skupin.

Kurz pro učitele zodpověděly dotazy jako:
Které knihy dokážou probudit nadšení dětí?
Které knihy osloví kterou cílovou skupinu?
Které knihy se hodí do vyučování jako třídní četba?
Které knihy se zabývají tématy relevantními pro výuku tak, aby děti oslovily na eomcionální rovině?
Které instituce nabízejí pomoc, na koho se učitelé mohou nebyrokraticky obrátit?

Poradenství ve čtení pro žáky mělo oproti tomu za cíl nasměrovat děti k tomu, aby pro sebe našli ty správné knihy. Má to být dobrodružná kniha nebo komiks? Příběh o přátelství nebo příběh z rodinného prostředí? Fantasy nebo cestování do dálných zemí? Nebo dokonce věcná kniha?

Valerianova nadace a Literaturinitiative Berlin tímto projektem chtěli dopřát všem dětem a mladistvým štěstí z pozitivního čtenářského zážitku!

Popis modulu vzdělávání pro učitele naleznete v NJ zde: PDF

Popis modulu poradenství ve čtení/dílny pro žáky naleznete v NJ zde: PDF

Konrkétní zprávy o poradenství pro žáky na základní škole Finow-Grundschule v Berlíně-Schönebergu ze dne 09.10.2015 a o kurzu pro učitele na základní škole Arnold-Zweig-Grundschule v Berlíně-Pankow ze dne 13.10.2015 naleznete v NJ zde: PDF